Limit Teknik

Kurumsal


İletişim

Mühendislik, Proje, Müşavirlik Ve Kontrollük Çalışmaları

Limit Teknik

blog-thumb-naile

Mühendislik, Proje, Müşavirlik Ve Kontrollük Çalışmaları

MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARI
*      Jeoloji Mühendisliği
*      Geoteknik Mühendisliği
*      Jeofizik Mühendisliği
*      Hidrojeoloji Mühendisliği
*      Harita Mühendisliği
*      İnşaat Mühendisliği
*      Temel Mühendisliği
*      Deprem Mühendisliği
*      Maden Mühendisliği
 
PROJE ÇALIŞMALARI
*      Şev stabilite analizleri
*      Heyelan araştırmaları ve iyileştirme projeleri
*      Tünel jeoteknik projelendirmesi 
*      Derin kazı destek sistemleri ve kazık hesaplamaları
*      Kazıklı temel dizaynı
*      Zayıf zemin araştırmaları ve iyileştirme projeleri
*      Deşarj ve drenaj projeleri
 
MÜŞAVİRLİK ve KONTROLLÜK ÇALIŞMALARI
*      Arazi - laboratuvar çalışmaları ile ilgili danışmanlık
*      Arazi - laboratuvar çalışmalarının yerinde kontrollüğü
*      Geoteknik problemli sahalar ile ilgili değerlendirmeler