Limit Teknik

Kurumsal


İletişim

Laboratuvar Çalışmaları

Limit Teknik

blog-thumb-naile

>Laboratuvar Çalışmaları

Güncelleme Tarihi:
21.09.2020
HİZMET KAPSAMI LİSTESİ
Sıra No Kapsam Parametre Analiz Metodu Standart Adı,
Numarası, Tarihi
1 ZEMİN *Su Muhtevasının Tayini TS EN ISO 17892-1/
Aralık 2014
2 *Dane Büyüklüğü Dağılımının Belirlenmesi (Yaş Metot) TS EN ISO 17892-4/
Şubat 2016
3 *Dane Büyüklüğü Dağılımının Belirlenmesi (Yaş Metot) AASHTOO T88-13/2017
4 *Hidrometre Analizi TS EN ISO 17892-1/2014
AASHTOO T88-13/2017
5 *Likit Limit Tayini Tek nokta yöntemi AASHTOO T89-13/2017
6 *Likit Limit Tayini Üç nokta yöntemi AASHTOO T89-13/2017
7 *Plastik Limit ve Plastisite Indisi Tayini AASHTOO T90 /2020
8 Tek Eksenli Büzülmenin Tayini TS 1900-1/Mart 2006
 Madde 5.1.4.1 Deney4(A-B) 
9 *Tane Yoğunluğunun Belirlenmesi TS EN ISO 17892-3/
Şubat 2016
10 *Birim Hacim Kütlenin Belirlenmesi (Doğrusal ölçüm yöntemi), (Sıvı piknometresi yöntemi) TS EN ISO 17892-2/
Aralık 2014
11  Maksimum ve Minimum Birim Hacim Ağırlık Tayini BS 1377: Part 4: 1990
12 Rölatif Sıkılık Tayini BS 1377: Part 4: 1990
13 *Tek Yönlü Konsolidasyon Özelliklerinin Tayini (gn, gd, Wn, Gs dahildir) TS EN ISO 17892-5/
Aralık 2014
14 *Şişme Yüzdesi Tayini  (gn, gd, Wn, Gs dahildir) TS 1900-2(T1:Mayıs2007)
Madde 5.8.1 Deney8
15 *Şişme Basıncının Tayini  (gn, gd, Wn, Gs dahildir) TS 1900-2(T1:Mayıs 2007)
Madde 5.8.2 Deney 8
16 *Serbest (Tek Eksenli) Basınç Dayanımı Tayini (gn, gd, Wn dahildir) TS EN ISO 17892-7
Mart 2018
17 **Kayma Direncinin Kesme Kutusu ile Tayini TS 1900-2/Mart 200
Madde 5.6 Deney 6
18 *Konsalidasyonsuz ve Drenajsız Üç Eksenli Basınç Deneyi  (gn, gd, Wn dahildir)  TS EN ISO 17892-8
Mart 2018
19 El Tipi Kanatlı Kesici (Vane) Deneyi ASTM D 4648/2016
20 *Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık-Su Muhtevası Bağıntısının 2.5 kg.lık Tokmakla Elde Edilmesi (Standart enerji) Standart Proktor Deneyi TS 1900-1/ Mart 2006
Madde 5.2.1 Deney 7
21 *Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık-Su Muhtevası Bağıntısının 4.5 kg.lık Tokmakla Elde Edilmesi (Yüksek enerji) Modifiye Proktor Deneyi TS 1900-1/ Mart 2006
Madde 5.2.2 Deney 8
22 İri daneli Zeminde Kuru Birim Ağırlık-Su Muhtevası Bağıntısının Titreşimli Tokmak ile Bulunması TS 1900-1/ Mart 2006
Madde 5.2.3 Deney 9
23 Taşıma Oranının Tayini (CBR), Yaş ve Kuru Metod TS 1900-2/ Mart 2006
Madde 5.1 Deney 1
24 ZEMİN Üç Nokta Kaliforniya Taşıma Oranı Tayini (CBR), Yaş ve Kuru Metod AASHTO.T193/2013
25 Geçirgenlik Deneyi (Düşen Seviyeli) TS 1900-2 (T1:Mayıs 2007)
Madde 5.9 Deney 9
26 Çifte Hidrometre Deneyi ASTM D 4221
27 İğne Deliği (Pinhohe) Deneyi TS 1900-2 (T1:Mayıs 2007)
Madde 5.7.2 Deney 7
28 Dağılma (Crump) Deneyi TS 1900-2 (T1:Mayıs 2007)
Madde 5.7.1 Deney 7
29 Zemin Yerine Kum Doldurma Metodu ( İnce –Orta Daneli Zeminler İçin Küçük Boşaltma Silindiri Md.) ( Kum Konisi Deneyi) TS 1900-2/ Mart 2006
Madde 5.3.1 Deney 10
30 Zemin Yerine kum Doldurma Metodu ( İnce –Orta ve İri Daneli Zeminler İçin Büyük Boşaltma Silindiri Md.) ( Kum Konisi Deneyi) TS 1900-2/ Mart 2006
Madde 5.3.2 Deney 11
31 Plaka yükleme Deneyi İle Zemin Taşıma Gücünün Yerinde Tayini TS 5744/ Eylül 2013
AASHTO-T222-1981
32 Zemin Deformasyon Modülü ve Taşıma Gücünün Plaka Yükleme Deneyi ile Ölçümü  TS 5744/ Eylül 2013
Deney 1
33 Yerinde Kanatlı Kesici (Vane) Deneyi Tayini BS 1377 Part:9/ 1990
34 Dinamik Penetrasyon Deneyi (DPT) BS 1377 Part:9/ 1990
35 İnklonometre borusu yerleştirilerek okuma alınması  -
36 Toprak Kalitesi Ph Tayini TS ISO 10390/Mart 2013
37 KAYA Kayaçlarda Yoğunluk (Birim haci Ağırlık), Dane Yoğunluğu (Özgül Ağırlık), Boşluk Oranı, Porozite Tayini ISRM/ 2007
38 *Kayaçlarda Su İçeriğinin Su İçeriğinin Belirlenmesi
(Etüvde Kurutma Yöntemi)
ISRM/ 2007
39 Görünür Yoğunluk Deneyi TS 699/ Mart 2009       
Madde 6.1
40 Gerçek Yoğunluk Deneyi TS 699/ Mart 2009      
Madde 6.5
41 Açık Gözeneklilik TS 699/ Mart 2009       
Madde 6.6
42 Doygunluk Katsayısı TS 699/ Mart 2009       
Madde 6.9
43 Su Emme Deneyi TS 699/ Mart 2009       
Madde 6.2
44 *Tek Eksenli Basınç Dayanımı Tayini (Hazır karot numunesi üzerinde) ISRM/ 2007
45 Kayaçlarda Tek Eksenli Basınç Dayanımı altında Elastisite Modülü ve Poisson oranı Tayini  (Hazır karot numunesi üzerinde) ISRM/ 2007
46 *Üç Eksenli Basınç Dayanımı Tayini (Hazır karot numunesi üzerinde) ISRM/ 2007
47 *Nokta Yük Tayini ISRM/ 2007
48 İndirek Çekme Dayanımı (Brazilian) Tayini (Numune hazırlanması dahildir) ISRM/ 2007
49 AGREGA Agregada Su Muhtevası Tayini ASTM D 2216/ 2010
50 Tane Büyüklüğü Dağılımı Tayini- Eleme Metodu (İnce –İri ve Tuvenan Agregada) EN 933-1/ Nisan 2012
51 Tane Yoğunluğu ve Su Emme Oranının Tayini  TS EN 1097-6/ Aralık 2013
52  Gevşek  Yığın yoğunluğunun ve Boşluk Hacminin Tayini TS EN 1097-3/ Nisan 1999
53 Kil Topakları ve Eriyebilir Parçacıklar Oranı Tayini ASTM C 142
54 *Agregaların Parçalanma Direncinin Tayini
"Los Angeles Metodu" 
TS EN 1097-2/
Temmuz 2010
55 Agregaların Parçalanma Direncinin Tayini
 "Los Angeles Metodu" (500 ve 1000 devir)
ASTM C131 ASTM C 535
56 Agregada Dona Dayanıklığın Kimyasal Yöntemle Tayini Sodyum Sülfat (Na2 SO4) ASTM C 88
57 Agregaların Termal ve Bozunma Özellikleri İçin Magnezyum Sülfat Deneyi (MgSO4) TS EN 1367-2/ Nisan 2011
58 Agregada Tane Şeklinin Tayini - Yassılık Endeksi TS EN 933-3/ Nisan 2012
59 Agregada Tane Şeklinin Tayini - Şekil İndisi  TS EN 933-4/ Nisan 2009
60 Agregada Kırılma Değeri Tayini BS 812 Part: 3 1975
61 Agregada %10 Ufalanma Değeri BS 812 Part: 111 1990
62 Agregada İnce Tanelerin Tayini- Kum Eşdeğeri Tayini TS EN 933-8:2012+A1 / Ekim 2015
63 Potansiyel Humus Varlığının Tayini TS EN 1744-1+A1/Haziran 2013 Madde 15.1
64 **Metilen Mavisi Deneyi TS EN 933-9/Ocak 2010
65 **Don Sonu Basınç Dayanımı Tayini TS 699
66 ** Agregarın Potansiyel alkali Silis Reaktifliğinin Tayini Alkali Azalma Miktarının Hesaplanması ASTM C1260-07